Jdi na obsah Jdi na menu
 


Materiály pro skupiny

Příspěvky

Bod obratu I. - "Cesta ke svobodě"

9. 5. 2012

 "Ničím se nedám zotročit" (1. Korintským 6:12).

Většina lidí s něčím zápasí. Bod obratu I. je určen pro každého, kdo je ochoten nechat působit ve svém životě Boha. Členové skupiny pracují s tématy, jak vzniká závislost na čemkoli v našich životech (Hněv, Alkohol, Nikotin, Drogy, Sex, Závislst na někom, ...), jaké emocionální a duchovní okolnosti k tomu přispívají, problematika obranných mechanizmů, popírání, sounáležitosti, vykazatelnosti, atp. Skupina schází jednou týdně, ale pokud je to nutné, může i častěji. Celý skupinový program je rozvržen do devíti setkání.

 

Bod obratu II. - "Překonat závislost na člověku"

6. 5. 2012

Ve 2. Korintským 10:4 píše, že máme "od Boha sílu bořit hradby".  Skupina Bodu obratu II je určena pro každého, kdo  se chce více dozvědět o tom, jak  pomoci svým závislým blízkým nebo příbuzným. Tato skupina má také pomoci těm, kteří trpí následky toho, že jejich blízký je na něčem závislý. Spoluzávislí často trpí nízkým sebepojetím, závislým na zpětné vazbě od okolí, nejasnými osobními hranicemi, pocity oběti, přitahováním k dysfunkčním vztahům. Tyto skupiny Bodu obratu jsou zaměřeny na vyrovnání se s pocity viny a selhání, hněvem a depresí, které zažívají lidé s blízkým závislým.

  

 

Bod obratu III - "Uzdravení rodiny"

5. 5. 2012

Jak milovat, když jsem sám lásku nezažíval? Rodina je základním prostředím pro náš vývoj. Z výchovy a rodinných vztahů si neseme nejvíce do svých vlastních vztahů, své rodiny. Je mnoho manželství nebo partnerských vztahů, které trpí. V naší společnosti se rozvádí více než polovina manželství. Příčiny můžeme hledat i v tom, co si neseme z vlastní rodiny. Tyto skupiny jsou zaměřeny na schopnost budovat  a udržet zdravé vztahy, díky vyrovnání se s vlastní minulostí. 

 

Bod obratu - "Porozumění depresi"

6. 9. 2010

Zármutek i dnes tolik skloňované slovo deprese mají jedno společné. Oddělují nás od života. Berou nám sílu. Někde uvnitř to bolí, někdy ani nevíme proč, ale nic se nám nechce. Deprese mohou mít různé příčiny, jejichž důsledkem je ztráta chuti do života, nebo v menší míře do aktivit, které pro člověka byly dříve zdrojem potěšení, radosti. Často upadají do depresí lidé, kteří prožívají dlouhodobě stres například z nesení zodpovědnosti, víme o manažerech a lidech s vyšší mírou zodpovědného postavení. Vyhoření je také stav podobný depresi, jeho hlavním důsledkem je ztráta motivace, sociálních vazeb, smyslu. Deprese také vzniká po neočekávaných událostech, dnes jí například lidé čelí po potopách, ale takovou „potopou“ může být také smrt blízkého, rozpad vztahu, nemoc, dlouhodobá ztráta práce, samota a další. Deprese vznikají i při zneužívání, domácím násilí, šikaně.  A pak jsou tady lidé, kteří trpí depresemi bez zjevné příčiny. Jejich stavy jsou hluboké a souvisí pouze s nedostatkem ve fungování jejich těla. Jsou často nepochopeni, právě protože nikdo nic nevidí. Najít odpověď a pomoc není snadné, ale možné. Skupinové setkání bodu obratu - porozumění depresi - pomáhají jejím účastníkům své stavy pojmenovat, najít cestu k smyluplnému životu.

 

Bod obratu - "Vysvobozen z hříchu"

6. 9. 2010

Jak se vyrovnat s pocity viny? Jak s vlastním selháním či selháním druhých? Můžu zvítězit nad svou přirozeností, která mně "nutí" dělat to, co nechci? Tyto skupiny bodu obratu pomáhají těm, kteří to myslí se svým bojem s hříchem vážně. Apoštol Pavel ukazuje jak bídný je člověk. Říká: "vím co je dobré, ale učinit to nedokážu" a dál se ptá: "kdo mně vysvobodí z tohoto těla hříchu? Během společných setkání se účastníci snaží, na základě listu Římanům, najít odpovědi na to, jak se stát zcela svobodnými od pocitů viny a hanby.