Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co je Bod obratu

Bod obratu nabízí podpůrné prostředí v rámci setkávání lidí v malých skupinách, kde mohou závislí a lidé s dalšími problémy, které je ovládají nacházet pomoc a podporu. Bod obratu je efektivní program pro pomoc lidem v jejich osobním růstu ke zralosti, v překonání jejich potíží spojených s nároky života. Většinou se týká 9 až 12 setkání 

 Proč vznikla služba Bodu obratu, komu může být prospěšná?

Ne všichni závislí jsou schopni nastoupit do dlouhodobých léčebných programů. Také mnoho lidí po léčebném programu potřebuje další podporu. Zároveň velmi často samotní rodiče či partneři závislého potřebují pomoc zvládnout následky života se závislým. Pro tyto lidi realizujeme program svépomocných skupin Bod obratu. Funguje na principu společného setkávání lidí, kteří chtějí řešit své problémy, které je ovládají.

Svépomocné skupiny Bodu obratu jsou založeny na třech pilířích. Prvním je: „Bezpečí“ – v bezpečném prostředí je mnohem snazší se otevřít, vyjádřit svoji bolest, svůj strach, stud, hněv, atp. Druhým pilířem je: „Podpora“ – věříme, že vzájemnost a společenství jsou skutečnou cestou ke svobodě. Třetím pilířem je: „Učednictví“ – učednictví je proces, který je závislý na principu přejímání zkušeností. Tedy učíme se zvládat situace a vlastní problémy díky zkušenostem druhých. 

 

Informace poskytované během výcvikového semináře laiků mají přínos v jakémkoli jiném pastoračním procesu, například v osobním poradenství. „Skupiny Bodu obratu“ pomáhají vytvořit bezpečné prostředí, kde mohou lidé budovat důvěru jeden k druhému a sdílet společně „boje a zápasy“, s pro ně již nezvladatelnými problémy, jako jsou různé typy svázaností, rodinné a partnerské  krize, problémy s výchovou, přijímáním stravy, úzkostnými stavy, depresemi, atp. Každá skupina je omezena na maximální počet 12 účastníků. Každé setkání má pevnou strukturu, své téma, které účastníci diskutují. Skupiny jsou obvykle dvě hodiny dlouhé a vede je vyškolený laik.

 

CO PROGRAM BO NABÍZÍ?

  Pomáhá účastníkům vypořádat se s pro ně nezvladatelnými problémy

 • Pomáhá účastníkům, porozumět druhým, osobně poznat sebe a své přednosti a omezení, dává jim příležitost        ke službě druhým

  Navrhuje způsoby, jak se mohou zbavit toho, co je zotročuje.

  Nabízí vzájemnou podporu 

  Pomáhá lidem znovu nalézt ztracenou úctu k sobě samým a druhým.

  Pomáhá lidem vypořádat se se strachem z odmítnutí, budoucnosti.

  Pomáhá lidem najít východiska a řešení jejich potíží, které by jinak sami nebyli schopni vidět a uskutečnit 

 

Je důležité poznamenat, že program Bod obratu nenahrazuje lékařskou ani psychologickou péči. Členové skupiny nesmějí být vybízeni k tomu, aby přestali brát léky nebo navštěvovat lékaře.

 

Rubriky

Materiály pro skupiny

Příspěvků: 7