Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bod obratu

3. 9. 2010

 Proč vznikla služba Bodu obratu, komu může být prospěšná?

Bod obratu vznikl při službě Teen Challenge, ale je primárně zaměřen do církve. Jeho filozofie je prostá, založená na třech pilířích. Prvním je: „Bezpečí“ – v bezpečném prostředí je mnohem snazší se otevřít, vyjádřit svoji bolest, svůj strach, stud, hněv, atp. Druhým pilířem je: „Podpora“ – věříme, že vzájemnost a společenství jsou skutečnou cestou ke svobodě. Třetím pilířem je: „Učednictví“ – učednictví je proces, který je závislý na principu přejímání zkušeností. Tedy učíme se zvládat situace a vlastní problémy díky zkušenostem druhých. Tento pilíř také vypovídá o tom, že služba bodu obratu je postavena na Kristu, který je prvním vzorem podle kterého je možné se učit v osobním zodpovědném vztahu s ním.

Bod obratu je skupinová práce, dá se také začlenit jako časově ohraničený program pro domácí skupiny v církvi. Informace poskytované v rámci výcviku laiků mají přínos v jakémkoli jiném pastoračním procesu, například v osobním poradenství . „Skupiny Bodu obratu“ pomáhají vytvořit bezpečné prostředí, kde mohou lidé budovat důvěru jeden k druhému a sdílet společně „boje a zápasy“, s pro ně již nezvladatelnými problémy, jako jsou různé typy svázaností, rodinné a partnerské  krize, problémy s výchovou, přijímáním stravy, úzkostnými stavy, depresemi, atp. Každá skupina je omezena na maximální počet 12 účastníků. Každé setkání má pevnou strukturu, své téma, které účastníci diskutují. Skupiny jsou obvykle dvě hodiny dlouhé a vede je vyškolený laik.

 

Příklad toho, jak služba funguje v místním sboru si můžete přečíst po kliknutí zde: Zábřeh

 

CO PROGRAM BO NABÍZÍ VAŠEMU SBORU?

  Pomáhá účastníkům vypořádat se s pro ně nezvladatelnými problémy

 • Pomáhá účastníkům, kteří nemají sami žádný přemáhající problém, porozumět druhým, osobně poznat sebe a své přednosti a omezení, dávé jim příležitost ke službě druhým

  Navrhuje způsoby, jak se zbavit toho, co mě zotročuje.

  Nabízí křesťanskou lásku a podporu lidem, kteří by jinak hledali pomoc jinde.

  Slouží jako nástroj k evangelizaci a k učednictví.

  Podporuje vzájemnost a učí jak nést „břemena jedni druhých“ praktickým způsobem.

  Pomáhá lidem znovu nalézt ztracenou úctu k sobě samým.

  Pomáhá lidem vypořádat se se strachem z odmítnutí.

  Tento program je dostatečně pružný, aby naplnil různé potřeby ve vašem sboru. Je službou členů církve členům církve!

 • Je důležité poznamenat, že program Bod obratu nenahrazuje lékařskou ani psychologickou péči. Členové skupiny nesmějí být vybízeni k tomu, aby přestali brát léky nebo navštěvovat lékaře.