Jdi na obsah Jdi na menu
 


14. 5. 2019

Bod obratu - Ovládnutí hněvu

Často je kladen důraz na duchovní život a osobnostní růst, tedy pulzující a živou víru, avšak bez jakéhokoliv
propojení s emocemi. Náš duchovní růst je však úzce spjat s pochopením role našich emocí a
jejich silného vlivu na růst zdravé víry.
Péče o duševní zdraví je pro růst vyrovnané víry (duchovního života) nesmírně důležitá.
Proto je zásadní poznat, jak naše emoce fungují a jak je můžeme biblicky zvládat a vyjadřovat.
Jedním z největších úskalí, na které jsme v této oblasti narazili, je, že si křesťané jen
nesmírně těžko existenci hněvu ve svých životech připouští. Mnozí hněv považují za opak
„chození v duchu“, tedy za něco, co je v rozporu s jejich vírou.
Bible otevřeně hovoří o tom, jak hněv zvládat. Materiál, který držíte v ruce, vás nyní zve
k cestě za poznáním této silné emoce. Jen málokdo z nás se totiž naučil, jak s vlastními emocemi
žít a jak s nimi nakládat. Učíme se přemýšlet, ale naše vlastní nezvládnuté emoce nás často
přemohou, anebo zcela ovládnou.
Vzhledem k celospolečenskému nárůstu počtu případů zneužívání dětí a partnerů, případů
násilí, deprese a dalších problémů je zřejmé, že je třeba se hněvem, který může být využit
ke zlému, ale také jako nástroj spravedlnosti, z biblického pohledu zabývat.
Vydejme se tedy na cestu, která nám nabídne nové a zajímavé pohledy na to, jak porozumět
hněvu a jak jej využít k naplnění Božího záměru v našem zdravém křesťanském životě.
ÚVOD
Tento materiál

Témata skupinových setkání

Lekce 1 Hněváš se! Ne nehněvám! 
Lekce 2 Co je to hněv? Je to skládačka 
Lekce 3 Hněv: Co ho způsobuje? 
Lekce 4 Když je hněv hříchem (část I.)
Lekce 5 Když je hněv hříchem (část II.) 
Lekce 6 První kroky ke zvládnutí hněvu 
Lekce 7 Zvládání hněvu 
Lekce 8 Zvládání hněvu v manželství a rodině 
Lekce 9 Přijetí zodpovědnosti za zvládnutí svého hněvu