Jdi na obsah Jdi na menu
 


9. 5. 2012

Bod obratu I. - "Cesta ke svobodě"

Přehled lekcí

 
1. lekce: Orientace
Toto je úvodní lekce k celému programu. Lektoři se nejprve představí a pak o totéž požádají členy. V této lekci se členové seznámí s tím, co je to program Bod obratu 1, jak budou vypadat setkání skupiny a jaká budou ve skupině platit pravidla.
V biblickém studiu budete mluvit o osmi vlastnostech z 2. Petrova 1:3-11 (víra, ctnost, poznání,
zdrženlivost, trpělivost, zbožnost, bratrská náklonnost, láska). Zdůrazni, že jedna vlastnost vychází z druhé (např. z víry v Ježíše pochází ctnost, ovocem ctnosti je poznání, atd.). Připomeň také zaslíbení z 2. Petrova 1:3-4.
2. lekce: Důvěra
V této lekci budete budovat ve skupině vzájemnou důvěru tím, že během sdílení budete mluvit o své rodině, přátelích, škole, práci, atd. Je to "seznamovací" lekce. Tématem biblického studia je víra v Ježíše Krista. Víra v Ježíše je základem křesťanského života. Můžeme Mu naprosto důvěřovat, protože On je věrný a důvěryhodný.
3. lekce: Past
Hlavním tématem vyučování jsou vývojové fáze upadání do závislosti. Členové dostanou příležitost zamyslet se nad tím, zda se nacházejí v některé z těchto fází.
V biblickém studiu se budete zabývat ctností. Důraz je kladen na rozhodnutí žít v morální čistotě. Členové by měli pochopit, že víra v Ježíše nám dává sílu jednat podle Jeho slov a žít svobodně, bez závislosti.
4. lekce: Pocity
V této lekci se budete zabývat skrytými a potlačenými pocity. V ilustraci tohoto problému vám pomůže Johariho okno. Člověk, který potlačuje své city, žije v sebeklamu. Členové budou mít možnost sdílet se o jedné ze šesti uvedených emocí. Tématem biblického studia je poznání. Pokud se rozhodneme vést mravně bezúhonný život, začneme si být více vědomi toho, kdo jsme v Kristu a to ne na základě našich pocitů, nýbrž na základě poznání.
5. Obranné mechanismy a izolace
Závislost je vždy provázena obrannými mechanismy, které nás mají chránit před pravdou. Členové budou mít příležitost zamyslet se nad svými vlastními obrannými mechanismy. Zdůrazni, že obranné mechanismy není možné odbourat všechny najednou. Je to postupný proces. V biblickém studiu se budete zabývat zdrženlivostí. Když budeme růst v poznávání Boha, bude pro nás snadnější se ovládat.
6. Příznaky závislosti
Hlavním tématem této lekce jsou příznaky, které provázejí vznik závislosti. Členové budou mít příležitost zamyslet se nad tím, jestli se některý z těchto symptomů nevyskytuje v jejich životě.
Biblické studium je zaměřeno na trpělivost (vytrvalost). Členové musí vytrvale bojovat se symptomy závislosti tím, že o nich budou otevřeně mluvit s Bohem a s druhými. Pokud se budeme ovládat, Bůh nám dá sílu vytrvat a neupadnout znovu do starého způsobu života.
7. lekce: Sloužit jeden druhému
Touto lekcí začíná vzájemná služba členů skupiny. Všichni budou mít příležitost sdílet se, jaký pokrok udělali během tohoto kurzu. Vzájemná služba bude probíhat i v osmé a deváté lekci, takže v této lekci by se měla sdílet třetina členů. Ostatní by jim měli poskytnout laskavou a konstruktivní zpětnou vazbu. Tématem biblického studia je zbožnost. Pokud je člověk vytrvalý (trpělivý) začne se u něho projevovat zbožnost. Během vzájemné služby můžeš navrhnout členům, aby se povzbuzovali ke zbožnosti.
8. lekce: Sloužit jeden druhému
V této lekci bude pokračovat vzájemná služba členů skupiny z lekce sedmé. I v této lekci by se měla sdílet třetina členů, ostatní by jim měli poskytnout laskavou, konstruktivní zpětnou vazbu.
V biblickém studiu se budete zabývat bratrskou náklonností. U zbožného člověka, který se stále více podobá Ježíši, se projevuje bratrská náklonnost. Zdůrazni, že vy si tuto náklonnost projevujete během vzájemné služby ve skupině.
9. lekce: Sloužit jeden druhému
V této lekci dostávají zbývající členové příležitost sdílet se a přijmout laskavou a konstruktivní zpětnou vazbu. Osmým tématem biblického studia je láska. Když někdo prokazuje druhým bratrskou náklonnost, rozvíjí se u něj křesťanská láska. Vzájemná služba ve skupině je praktickým projevem této lásky