Jdi na obsah Jdi na menu
 


6. 5. 2012

Bod obratu II. - "Překonat závislost na člověku"

PŘEHLED LEKCÍ Bodu obratu II
Toto je přehled všech devíti lekcí. Uvidíte z něj, jak každá lekce přesně zapadá do
celkového plánu Bodu obratu II. Tento přehled si pročtěte a během své přípravy na
každou lekci se k němu vracejte.
Lekce první: Útěcha
Během této první lekce se vedoucí a členové spolu navzájem seznámí. Členové se
dozví účel Bodu obratu II a seznámí se s průběhem lekcí. Vedoucí také sdělí členům
pravidla skupinky.
Biblické studium je zaměřeno na téma útěchy. Na základě 2. Korintským 1:3-8
budete mluvit o Bohu "veškeré útěchy a Otci milosrdenství". Skupina bude
diskutovat o podstatě Boží útěchy - jak ji prožíváme a jak ji můžeme předávat lidem
v nouzi.
Lekce druhá: Naděje
V této lekci budete diskutovat o tlaku, frustraci a následném přetížení. Členové
budou mít příležitost mluvit o tlaku a přetížení, které sami prožili nebo prožívají, ve
snaze pomoci svým blízkým z problému závislosti.
Pocity frustrace a beznaděje jsou obvyklé mezi lidmi, jejichž blízcí mají problémy se
závislostí, protože se jim často marně snaží pomoct. Proto je dobré zaměřit biblické
studium v této lekci na zdroj skutečné naděje. Naděje bývá definována jako "postoj
důvěřivého očekávání něčeho dobrého". Tato naděje je založena na tom, kdo je Bůh,
na naší důvěře v Boží slovo a v moc modlitby.
Lekce třetí: Spoluzávislost
Během zamyšlení se budete zabývat typickými rysy a nebezpečím spoluzávislosti.
Členové se zamyslí nad svými vztahy k lidem s problémem závislosti a pokusí se
stanovit zdravé hranice v těchto vztazích.
V můstku k biblickému studiu je kladen kontrast mezi závislost a vzájemnost.
Závislost a nezávislost jsou dva extrémy. Bible nás učí o vyrovnané, Bohem
stanovené vzájemnosti věřících uvnitř těla Kristova.
Lekce čtvrtá: Pocity a obranné mechanismy
Členové skupiny budou diskutovat o tom, jak je důležité rozeznat své pravé pocity a
vhodně je vyjádřit. V této lekci se budou členové učit, jak správně komunikovat se
závislými.
Biblické studium je zaměřeno na pocity, zejména na ty, které prožíval
Ježíš Kristus během svého působení na zemi. Je důležité, aby členové pochopili, že
Kristus chápe všechny naše pocity a slabosti a nyní se za nás v nebi přimlouvá.
Lekce pátá: Nechme to na Bohu
Tato lekce je zaměřena na emocionální stádia, která obvykle prožívá rodina a blízcí
přátelé člověka s problémem závislosti. Tato stádia se velmi podobají těm, kterými
procházejí lidé, když umírají nebo když jim umírá někdo blízký. Členové jsou
povzbuzeni k tomu, aby se zamysleli nad svými vztahy k závislým lidem, zda
nepozorují příznaky toho, že jim závislost umožňují.
Biblické studium zdůrazňuje, jak je důležité uvědomit si, že jsme sami o sobě
bezmocní ve své snaze vyřešit problémy člověka, kterého máme rádi. Členové jsou
povzbuzováni k tomu, aby odevzdali svou snahu pomoci svým blízkým Pánu a
nechali Boha působit v jejich životech.
Lekce šestá: Citlivá konfrontace
Citlivá konfrontace je způsob komunikace, který nám pomáhá proniknout skrze
obranné mechanismy a popírání k těm, kteří mají problém se závislostí. Díky ní
mohou slyšet pravdu, aniž by se cítili ohroženi. Citlivá konfrontace v sobě zahrnuje
lásku, péči a sdělování pravdy.
V této lekci budete diskutovat o tom, jak nejlépe tento způsob komunikace použít.
Během biblického studia se členové seznámí se základy citlivé konfrontace, které
nacházíme u Pána Ježíše a v listě Efezským 4:15 "Buďme pravdiví v lásce." Členové budou diskutovat o vztahu mezi svým úkolem říkat pravdu v lásce a posláním Ducha svatého usvědčovat z hříchu.
Lekce sedmá: Sloužit jeden druhému V této lekci mají všichni členové příležitost mluvit o tom, zda během dosavadních setkání udělali nějaký pokrok. Vzájemná služba bude pokračovat v lekcích osm a devět. Vedoucí by tedy měl ke sdílení vyzvat tři členy (nebo jiný vhodný počet) s tím, že ostatní dostanou příležitost příště. Během vzájemné služby si budou členové navzájem poskytovat láskyplnou a konstruktivní zpětnou vazbu. Skrze úvod k biblickému studiu se důraz přesouvá na téma uzdravení - emocionální, duchovní, sociální i tělesné - které je často nutné u lidí, kteří se snaží pomoct svým blízkým s problémem závislosti. Součástmi uzdravovacího procesu jsou vzájemná služba, otevřená komunikace s Bohem v modlitbě a odpuštění (musíme odpustit těm, které máme rádi i sami sobě).
Lekce osmá: Sloužit jeden druhému (pokračování) Toto je pokračováním lekce sedmé. Členové mají příležitost navzájem si sloužit. Každému, kdo se bude sdílet se svými zkušenostmi, dají ostatní citlivou a konstruktivní zpětnou vazbu. V biblickém studiu se budete zabývat tím, jak je důležité stanovit si cíle do budoucna. Apoštol Pavel o sobě píše, že běží na dráze tak, aby získal cenu. Tato jeho ilustrace je aplikována na okolnosti, ve kterých je člověk, jenž chce pomoci svému blízkému s problémem závislosti. Toto biblické studium zdůrazňuje, jak je důležité nechat za sebou své vzpomínky, které by mohly vést ke špatným postojům a upřít svou mysl k tomu, co má pro nás připravené Pán.
Lekce devátá: Sloužit jeden druhému (závěr) V této lekci pokračuje vzájemná služba členů. Ti zbývající mají příležitost přijmout od druhých citlivou a konstruktivní zpětnou vazbu. Spolu s úvodem k biblickému studiu se tato lekce zabývá tím, jak je důležité obnovovat svou mysl a začít myslet "Božím způsobem". Lidé, kteří se snaží pomoct svému blízkému s problémem závislosti, mají často potíže v oblasti uznání své vlastní ceny, hodnoty. Toto studium pomáhá členům vidět se tak, jak je vidí Bůh - v Kristu - jako lidi, kterým je odpuštěno, kteří již nejsou obviňováni, jsou Božími spolupracovníky a mají dědictví v nebi. Tato lekce je ukončena tím, že je každému členu dána příležitost, aby řekl, zda u sebe za těch devět týdnů pozoruje nějakou změnu.