Jdi na obsah Jdi na menu
 


Potřebujeme v církvi poradenství?

3. 9. 2010

 1. list Janův 4,11-12: Milovaní, jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat. Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.

 Někteří křesťané mají výhrady proti službě poradenství v církvi. Důvody jsou obvykle následující:

·          Uplatňují zjednodušené chápání k řešení problémů: Buď znáš Krista, pak jsou tvé problémy vyřešené, nebo neznáš Krista, pak ho potřebuješ pouze přijmout do svého života. Ve skutečnosti tím, že přijmeme Ježíše Krista, se automaticky všechny naše problémy nevyřeší - někdy jich paradoxně přibude. Nemůžeme tedy dávat lidem zjednodušená schémata, ale měli bychom jim být nablízku a podporovat je, aby se učili v Kristu problémy překonávat.

·          Připadá jim, že se v poslední době objevují nové metody, které dřív lidé nepotřebovali. Je ovšem možné, že tyto „nové“ metody ve skutečnosti nejsou nové, že jsou jen opravdovým učednictvím, které vždy v církvi nezažíváme. Zároveň dnes lidé čelí mnohdy větší prázdnotě než dřív a my potřebujeme na tuto skutečnost reagovat.

·          Poradenství je často nekvalifikované - to se skutečně stává, ale situaci nezlepšíme tím, že budeme poradenství v církvi zavrhovat, ale spíše tím, že budeme podporovat vzdělávání a výchovu dobrých poradců. Pokud nevytvoříme zdravé poradenské prostředí, obvykle se najdou lidé, kteří začnou s druhými rozebírat jejich problémy, a mohou učinit lidi nezdravě závislé na sobě a někdy tím i rozbít sbor.

 

Z těchto důvodů se v církvi neočekává poradenství, ale pastorační péče. Pastorační péče o tyto zraněné lidi je obvykle očekávána od pastora. Je přirozeně potřebné, aby se pastor o lidi a jejich problémy a boje zajímal. Ale lidem víc pomáhá, když vidí, že pastor sbor někam vede, než když se stále stará jen o ty, kdo mají problémy. Je lepší vychovat si služebníky, kteří by mohli účinně pomoci s péčí o tyto lidi, než se jen starat o řešení něčích problémů. To nám umožní nastavit systém péče o lidi ve sboru tak, že může být postaráno o každého a zároveň nebude pastor přetížený.

Nebude-li však církev připravena sloužit lidem s problémy, budou tito lidé odcházet a hledat pomoc ve světě. Pro ty, kdo bojují se závislostí, hříchem nebo s osobními problémy (například v zaměstnání, s výchovou dětí, deprese, nemoci, krize, ...) nebo s jejich následky, je podpora od jejich sboru velmi důležitá.